Số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

0971 66 66 28

Liên kết mạng xã hội:
  Chứng chỉ Chuyên viên, Chuyên viên chính

Chứng chỉ Chuyên viên, chứng chỉ Chuyên viên chính - Đào tạo, cấp chứng chỉ
Chứng chỉ Chuyên viên, chứng chỉ Chuyên viên chính - Đào tạo, cấp chứng chỉ

Chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chứng chỉ hoàn thành chương trình Quản lý nhà nước ngạch chuyên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để cán bộ, công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên chính

Các ngành học


Copyright © BĐS HỢP PHÁT 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0971 66 66 28