Số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

0971 66 66 28

Liên kết mạng xã hội:
  Ngành quản trị kinh doanh
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH


THÔNG TIN CHUNG
 • Tên ngành đào tạo:             Quản trị kinh doanh
 • Mã ngành đào tạo:              52340101
 • Chuyên ngành:
 • Trình độ đào tạo:      Đại học
 • Hệ đào tạo:               Chính quy

 
 
Mô tả vắn tắt: là chương trình đào tạo tiêu chuẩn, kiểu đơn ngành; cấp bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, hệ đào tạo chính quy.
 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


Đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn tốt, có sức khoẻ tốt, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội.
- Về kiến thức: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có kiến thức và đạo đức nghề nghiệp, có tư duy tổng hợp về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp, có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới, tự thích ứng với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế luôn biến động trong điều kiện cạnh tranh cao, sử dụng thành thạo Tiếng Anh và tin học ứng dụng.
- Về kĩ năng: Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có khả năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong những môi trường kinh doanh khác nhau ở Việt Nam, ở nước ngoài.

2. CHUẨN ĐẦU RA


2.1. Yêu cầu về kiến thức

- Nắm vững kiến thức chuyên sâu, hiện đại về Quản trị kinh doanh, bao gồm cả lý thuyết và kiến thức thực tế liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chế tạo cũng như hoạt động dịch vụ.
- Có tư duy tổng hợp về kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý dự án, tổ chức hoạt động kinh doanh, tạo lập doanh nghiệp mới, tự thích ứng với môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế luôn biến động trong điều kiện cạnh tranh cao;

2.2. Yêu cầu về kỹ năng

a. Kỹ năng nghiệp vụ

- Cử nhân Quản trị kinh doanh, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý, điều hành doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trong những môi trường kinh doanh khác nhau ở Việt Nam và quốc tế.
Cụ thể sinh viên cần đạt được các kỹ năng sau:
 • Kỹ năng tham gia hoạch định chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng xây dựng các kế hoạch: kế hoạch sản xuất, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, kế hoạch phát triển công nghệ, kế hoạch marketing cho doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tổ chức hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.

b. Kỹ năng mềm

- Cử nhân Quản trị kinh doanh, ngoài những kĩ năng làm việc chuyên môn, còn được tạo điều kiện nâng cao các kỹ năng về lãnh đạo quản lý, kỹ năng giải quyết tình huống,  kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp trong kinh doanh, có khả năng truyền tải, tiếp nhận và xử lý thông tin tốt trong hệ thống quản lý tri thức.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng phục vụ chuyên môn, các phần mềm chuyên dùng thuộc chuyên ngành đào tạo;
- Có kỹ năng soạn thảo đúng quy chuẩn các văn bản trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

2.3 Trình độ ngoại ngữ, tin học

- Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc hàng ngày. Có khả năng đọc sách chuyên môn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực kinh tế. Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam  (tương đương TOEIC 450 điểm).
- Sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng Microsoft Word, Excel, Powerpoint; trình bày, soạn thảo thành thạo các loại văn bản thông dụng (công văn, tờ trình, quyết định, thông báo …); sử dụng Internet và thư điện tử; sử dụng CSDL mức cơ bản; đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao (tương đương các chứng chỉ tin học IC3, ICDL).
 

3. CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP


            Sau  khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà có thể làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài; tại các tập đoàn, các tổng công ty; tại các ngân hàng thương mại; các định chế tài chính quốc tế; các hiệp hội ngành nghề, các tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về kinh doanh và quản lý doanh nghiệp.
 

4. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

 

5. KHỐI LƯỢNG VÀ CẤU TRÚC KIẾN THỨC TOÀN KHÓA: 130 tín chỉ ( không bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng )

 
KHỐI KIẾN THỨC Kiến thức bắt buộc (tín chỉ) Ghi chú
I. Kiến thức giáo dục đại cương 47  
 • Chính trị
12  
 • Ngoại ngữ
24  
 • Tin học và kỹ năng mềm
11  
II.Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 83  
 • Kiến thức khối ngành
25  
 • Kiến thức chuyên ngành
28  
 • Tiếng anh chuyên ngành
06  
 • Thực hành
12  
 • Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp
12  
     Cộng: 130  
 

Bài viết liên quan


Copyright © BĐS HỢP PHÁT 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0971 66 66 28