Số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

0971 66 66 28

Liên kết mạng xã hội:
  Đại học quốc tế Bắc Hà
Hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học quốc tế Bắc Hà

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ


1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng về:


a.  Mục tiêu, chương trình đào tạo; kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.
b.  Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên.
c.  Chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

2. Hội đồng khoa học và đào tạo của trường bao gồm: 


Hiệu trưởng, một số Phó Hiệu trưởng, các Trưởng khoa, một số Giám đốc trung tâm, Trưởng một số phòng, một số Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên, cán bộ hoạt động khoa học – công nghệ của Trường; một số nhà khoa học, giáo dục và đại diện một số tổ chức kinh tế - xã hội ở ngoài trường quan tâm và am hiểu về giáo dục đại học.

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạoSTT Họ và tên Giới tính Chức vụ /Kiêm nhiệm Chức danh khoa học Học vị Tên cơ sở đào tạo Đơn vị đang công tác (Khoa/Bộ môn, Phòng, Ban) Chủ trì ngành đào tạo
ĐH ThS TS
1 Nguyễn Đình Hóa Nam HT PGS TS ĐHTH Hà Nội INSA de Lyon Pháp ĐHTH Jagiellonski, Krakop, Ba Lan Khoa CNTT-ĐTTT/Ban Giám hiệu CNTT và truyền thông
2 Nguyễn Quốc Trung Nam Trưởng Khoa PGS TS Đại học Bách Khoa   Viện Hàn lâm KH Hungary Khoa CNTT- ĐTTT Kỹ thuật Điện tử truyền thông
3 Phạm Văn Hòa Nam   PGS TS Viện Nazvanovo- Đại học KH Lenin grat Bách khoa Hà Nội   Khoa CNTT- ĐTTT Kỹ thuật Điện tử truyền thông
4 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ Trưởng Khoa PGS TS Đại học kinh tế Braha- Tiệp   Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa KT và QTKD Tài chính ngân hàng
5 Lý Trần Cường Nam Trưởng Khoa PGS TS Đại học Kỹ sư xây dựng Kiev   Đại học Xây dựng Khoa Xây dựng Kỹ thuật công trình XD
6 Nguyễn Hữu Bảo Nam Kiêm nhiệm TP PGS TS Đại học tổng hợp Hà Nội   Đại học THHN
Đại học Babest- hungary
Khoa Cơ bản Toán
7 Phạm Văn Hiệp Nam Khối DN   ThS Đại học Điện lực       Kỹ thuật Điện tử truyền thông
8 Nguyễn Xuân Quy Nam PHT   ThS Đại học Quốc Gia Đại học Quốc Gia- Quản lý Giao duc   Khoa Cơ bản Cơ bản
9 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Trưởng Bộ môn   Ths Đại học ngoại ngữ AUCKLAND University of technology   Khoa Cơ bản Tiêng Anh
10 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ     Ths Đại học Kinh tế quốc dân Đại học Kinh tế quốc dân   Khoa KT và QTKD Tài chính ngân hàng
 
 


Copyright © BĐS HỢP PHÁT 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0971 66 66 28