Số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

0971 66 66 28

Liên kết mạng xã hội:
  Tuyển sinh Đại học
Tôn chỉ hoạt động Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà
Tôn chỉ hoạt động Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà

Tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà chúng tôi đề ra và không ngừng phấn đấu theo tôn chỉ hoạt động: “Thành Người – Thành Tài – Thành Đạt” nhằm đào tạo các sinh viên trở thành các cử nhân, kỹ sư có đủ các điều kiện đáp ứng các yêu cầu của công việc sau khi tốt nghiệp ra trường, sớm trở thành những con người hữu ích cho xã hội, thành đạt trong vị trí của mình.

Tầm nhìn & Đặc điểm của Đại học quốc tế Bắc Hà
Tầm nhìn & Đặc điểm của Đại học quốc tế Bắc Hà

 Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà là trường đại học đa lĩnh vực, đa ngành, đa cấp và đa hệ, một trung tâm văn hóa, khoa học công nghệ, mang tính quốc tế.

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp
Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp

Đào tạo các kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp. Nắm vững kiến thức với kỹ năng để Thiết kế, thi công các công trình dân dụng và công nghiệp ngoài thực tế. Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng. Kiểm định và cải tạo các công trình mới và cũ

Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng cầu đường
Chương trình đào tạo chuyên ngành Xây dựng cầu đường

Đào tạo ra kỹ sư giao thông nắm vững kiến thức với kỹ năng để Thiết kế, thi công các công trình giao thông, Lập và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Kiểm định và cải tạo các công trình mới và cũ

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng
Chương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng

Đào tạo kỹ sư kinh tế, nắm vững kiến thức kỹ thuật về xây dựng công trình đồng thời làm chủ về mặt kinh tế ở tầm vĩ mô và vi mô trong ngành xây dựng nói chung. Có khả năng lập, thẩm định và quản lí đầu tư các dự án xây dựng công trình, Biết điều tiết để đạt hiệu quả kinh tế tối ưu cho công trình xây dựng

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông
Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử, truyền thông

Chương trình đào tạo định hướng thực hành, sát với yêu cầu thực tiễn, để khi tốt nghiệp ra trường sinh viên có thể thực hiện được các nhiệm vụ mà thực tiễn đòi hỏi. Bên cạnh các kiến thức thiết yếu về lý thuyết, sinh viên được rèn luyện kỹ năng thực hành thông qua các bài tập lớn, các dự án ứng dụng cụ thể, đa dạng từ thực tế, trên cơ sở hợp tác với các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành kinh tế, kỹ thuật khác nhau.

Chương trình đào tạo ngành CNTT
Chương trình đào tạo ngành CNTT

Đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn tốt, có sức khoẻ tốt, đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội.
- Về kiến thức: nắm vững kiến thức lý thuyết cơ bản ngành CNTT và một số định hướng chuyên sâu; có kiến thức thực tế thông qua thực hành thực tập, có thể làm việc tốt trong môi trường ngành công nghệ thông tin luôn biến động, phát triển nhanh, điều kiện cạnh tranh cao cả trong nước và quốc tế.

Chương trình đào tạo ngành Kế toán
Chương trình đào tạo ngành Kế toán

Kết hợp chặt chẽ, cụ thể giữa việc trang bị kiến thức thực tiễn và môi trường nghiệp vụ cụ thể trong toàn bộ chương trình cũng như trong từng học phần nhằm đào tạo cử nhân ngành Kế toán trình độ đại học có năng lực chuyên môn vững vàng về kế toán, thuế, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn nghề kế toán. Trong đó, lấy môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý về kế toán, kiểm toán, các chính sách thuế, hệ thống chuẩn mực kế toán, thực tiễn nghiệp vụ là môi trường đào tạo chủ yếu, cụ thể hóa 3 mục tiêu “ biết, hiểu và làm tốt” các công việc kế toán, kiểm soát nội bộ trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.

Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng
Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

Đào tạo cử nhân ngành Tài chính - Ngân hàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính-Ngân hàng; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính; có khả năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá, đề xuất chính sách về hoạt động và sự phát triển của hệ thống tài chính; có tư duy độc lập; có khả năng tự học bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng có thể làm việc tại ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại, các ngân hàng đầu tư, hoặc tài chính tại các doanh nghiệp, thực hiện các nghiệp vụ liên quan tới tài chính, ngân hàng tại các viện nghiên cứu, các bộ và cơ quan nhà nước, chính phủ.

[1] 2 3

Copyright © BĐS HỢP PHÁT 2018. All Right Reserved. Design by Bivaco
Tìm chúng tôi
0971 66 66 28